ARRIDENS STOMATOLOGICKÁ AMBULANCIA

Ordinačné hodiny

Po - Pia 08:00 - 16:00, 16-18:00 na dohodu
Sobota 08:00 - 14:00 na dohodu
Nedeľa neordinujeme

* v pondelok až piatok  od 16:00 - do 18:00 a v sobotu 08:00 - 14:00 vopred dohodnuté termíny

Adresa ambulancie:

ARRIDENS s.r.o.
Starohájska 2
917 01 Trnava

IČO: 47 194 022

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, Oddiel: Sro , vložka číslo: 31974/T.

Zmluvné poisťovne:

logo dovera