Cenník

* ceny v cenníku sú orientačné a môžu sa líšiť. Cena sa presne určí pri konzultácií. Pri veľkej protetickej práci, je možná zľava na základe presnej kalkulácie.

Možnosť platby platobnou kartou.

Názov služby Cena
Vyšetrenie a anestéza  
Injekčná anestéza 10 EUR (cez poisťovňu), 15 EUR (bez poisťovne)
Zvodová anestézia 15 EUR
Koferdam 10 EUR
Optragare 10 EUR
Príplatok za akútne ošetrenie mimo ordinačných hodín 30 EUR
Preventívna stomatologická prehliadka zdarma
Akútne vyšetrenie doplatok 15 EUR
Konzultácia za každých 10 min 10 EUR
Termín pre dieťa – bez ošetrenia za každých 15 minút 15 EUR
Nedodržanie objednávky za 30 minút 30 EUR
RTG snímka 10 EUR
Záchovná stomatológia  
Jednoplôšková výplň zuba kompozit 50 EUR
Dvojplôšková výplň zuba kompozit 50 EUR
Trojplôšková výplň zuba kompozit 50 EUR
Rekonštrukcia celého zuba kompozit 60 EUR
Frc čap 40 EUR
Dentálna hygiena komplet za použitia ultrazvuku a pieskovania 45 EUR
Endodoncia  
Dostavba zuba pred protetikou alebo endodonciou 20 až 30 EUR
Paliatívne endodontické ošetrenie 20 EUR
Provizórna koreňová výplň Caliplast 15 EUR
Endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba 50 EUR
Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba 60 EUR
Každý ďalší kanálik 35 EUR
Výplachový protokol (chloraxid, EDTA) 15 EUR
Re-endo odstránenie koreňového čapu 20 až 50 EUR
Re-endo odstránenie koreňovej výplne 1 kanálik 10 až 30 EUR
Proteticka stomatológia  
Silikónový otlačok 25 EUR
Alginátový ottlačok 20 EUR
Provizórna korunka priama 20 EUR
Provizórna korunka laboratórna 40 EUR
Stiahnutie korunky 10 - 20 EUR
Opätovné nacementovanie korunky od 10 UER
Zirkón keramická korunka od 250 EUR
Celokeramická korunka Emax od 300 EUR
Celková horná, alebo dolná protéza od 250 EUR
WAX-UP od 10 EUR
Vytlačenie 3d Model 30 EUR
Chirurgia  
Extrakcia dočasného zuba, alebo koreňa 15 EUR
Extrakcia dočasného zuba, alebo koreňa, nie rezorbovaného 20 EUR
Extrakcia trvalého zuba, alebo koreňa 35 EUR
Extrakcia viackoreňového zuba 40 EUR
Komplikovaná extrakcia viackoreňového zuba so separáciou 50 EUR
Sutúra extrakčnej rany 20 EUR
Chirurgická extrakcia zuba 80 EUR
Chirurgická extrakcia zuba múdrosti od 120 EUR
Implantácia  
Zavedenie implantátu Osstem/Inno Korea od 450 EUR
Korunka na implantát spolu z abatmentom 400 EUR
Použitie navigačnej šablóny 100 EUR

ARRIDENS STOMATOLOGICKÁ AMBULANCIA

Ordinačné hodiny

Po - Pia 08:00 - 16:00, 16-18:00 na dohodu
Sobota 08:00 - 14:00 na dohodu
Nedeľa neordinujeme

* v pondelok až piatok  od 16:00 - do 18:00 a v sobotu 08:00 - 14:00 vopred dohodnuté termíny

Adresa ambulancie:

ARRIDENS s.r.o.
Starohájska 2
917 01 Trnava

Zmluvné poisťovne:

logo dovera